Clean city A „jogtiszta” város. Fülöp Henrik

Clean city – A „jog – tiszta” város by Fülöp Henrik.

Clean city – A „jog – tiszta” város

Az új információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának egyre szélesebb körű terjedése új feladatok elé állítja a fejlesztő cégeket, valamint a felhasználókat egyaránt. A Cloud technológiák, az új mobil és hagyományos alkalmazások gyors fejlődése lehetővé teszi olyan lehetőségek kihasználását, melyre korábban nem is gondolhattunk volna. A ma még újdonságnak számító megoldások, holnap már széles körben elterjedt alkalmazások lesznek, amelyek jól segíthetik, hatékonyabbá tehetik az információáramlást, feldolgozást és kiemelkedő segítséget nyújthatnak a vállalatok számára, hogy költségeiket csökkenteni tudják, elérjék stratégiai és üzleti céljaikat.

Alapelveink
A szoftveralkalmazások nagy szerepet játszanak az információáramlásban és a feldolgozásban. A digitális írástudás, az internetes technológiákat használók száma napjainkra elérte azt a mennyiséget, hogy újra napirendre kell tűznünk a legális és helyes szoftverhasználat népszerűsítését és segíteni a felhasználókat a helyes szoftverhasználatban, az optimális, továbbá költséghatékony licencelésben.

Különösen fontos ez az új generáció számára! A szoftverek egyre gyorsabb ütemű fejlődése, fejlesztése, új technológiák bevezetése csak úgy teljesülhet, akkor lehet sikeres, ha az újonnan megszülető digitális írástudók egyre növekvő tábora már más lencsén keresztül látja a jogtiszta szoftverhasználat kérdését.

A Rendszer Kontroll Kft. – Európában  egyedülálló módon – elindítja a CLEAN CITY vagyis a „jog – tiszta” város programot.

Elsődleges célunk a közösség teremtés. Felismertetni a helyes szoftverhasználat kiemelkedő fontosságát és szerepét. A helyes célok felismertetése nem utolsósorban útmutatás a helyes irányába.

Mit nyújtunk a program keretében?
Először is hatékony licencelési tanácsadás ügyfeleink számára.
On premise segítségnyújtás keretében vállaljuk:

 1. a helyes szoftver licencelési gyakorlat bevezetésére és eljárások kialakítására,
 2. licencelési „szokások” elemzése, kialakuló rossz gyakorlat megelőzése,
 3. helyes vállalati licencpolitika kialakításának támogatása,
 4. tanácsadás a vállalati dokumentumok, szabályzatok (munkaköri leírás, üzemeltetési szabályzatok, beszerzési szabályzatok, informatikai házirend, informatikai biztonsági házirend, stb.) helyes elkészítésére,
 5. Szoftver leltár elkészítése,
 6. Licencoptimalizálási, költségcsökkentési javaslatok kidolgozása,
 7. A szoftver licencelést és szoftver leltárt közvetlenül vagy közvetve támogató szolgáltatások, eszközök bevezetése.

Akkreditált képzések indítása
Oktatási partnerünkkel közösen, többszintű akkreditált képzéseket indítunk hamarosan:

 1. Licencelési ismeretek és nyilvántartási best practice átadása vállalatok, önkormányzatok, egyéb gazdálkodó szervezetek számára, mely tartalmazza egy esetleges ellenőrzésre való felkészítést is.
 2. Felelős vezetők, döntéshozók számára 1 napos áttekintő tréning vagy work shop, amely a felső szintű ismereteken felül addicionális információkat is tartalmaz arra vonatkozóan, hová lehet fordulni információkért és helyes iránymutatásért.
  by Rendszerkontroll - Clean city A „jogtiszta” város. Fülöp Henrik.  – Hirek.orszagos

Létszámbővülés várható az építőiparban

Létszámbővülés várható az építőiparban

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legutóbbi, 2014. júliusi negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérésének eredménye szerint a megkérdezett szervezetek 18,6%-a növekedést, 5,4%-uk létszámcsökkenést, míg 76%-uk három hónapon belül stagnálást jelez 2014. III. negyedév végéig. Az egy évvel korábbi megoszláshoz képest egyaránt mérséklődött a létszámcsökkenésre és a létszámnövekedésre számító cégek aránya, ugyanakkor emelkedett a stagnálást prognosztizálóké. A legnagyobb mértékű létszámbővülés az építőiparban (3,9%-os) és az adminisztratív szolgáltatásban (2,6%-os) várható. Jelentősebb létszám-növekedés az egyszerű ipari foglalkozásúaknál, az egyéb termék-összeszerelőknél, a gumitermék-gyártó gép kezelőinél, a tehergépkocsi-vezetőknél, kamionsofőröknél, a bolti eladóknál, a bőrkikészítő és -feldolgozó gép kezelőinél és gyártósor mellett dolgozóknál, a lakatosoknál, a fémmegmunkáló, felületkezelő gép kezelőinél, a hegesztők, lángvágók, a forgácsolók esetében várható. A feldolgozóipar főátlagát meghaladó növekedésre számítanak a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása (4,5%) és a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása (4,5%) és az egyéb feldolgozóipari; ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása (2,3%) ágazatokban. A vállalati méretet vizsgálva azt láthatjuk, hogy minden vállalati körben létszámnövekedést prognosztizálnak a gazdasági szervezetek. A legnagyobb mértékű pozitív irányú változásokkal a mikro-vállalkozások (22,0%-os) számolnak, a legkisebb mértékű bővüléssel pedig a közepes vállalkozások (0,7%-os). A területi aspektust vizsgálva szinte minden megyében létszámnövekedést várnak az ott tevékenykedő munkáltatók. Ebből kiemelkedik Komárom-Esztergom (4,0%-os) és Nógrád (3,4%-os) megye pozitív éves várakozása.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat idén 37. alkalommal hajtotta végre a negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérését, amelynek során 12402 érvényes adatlap eredményeiből következtethető ki a jövőbeni létszámgazdálkodás alakulása. Írta a  munkaponthu. hirek.orszagos

Heves megyében indítandó új tanfolyamok.

Út a munkaerőpiacra educationHeves megyében indítandó új tanfolyamaink: gépi forgácsoló, gyártósori gépbeállító, hegesztő, ipari gépész, kertész, kőműves és hidegburkoló, központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő, mezőgazdasági gépész, szakács, szociális gondozó és ápoló, vájár, villanyszerelő. “Az elmúlt évek társadalmi, nyílt munkaerő-piaci folyamatai és tendenciái alapján egy olyan új, megvalósítható stratégiára van szükség, mely elérhetővé teszi azokat a célokat, mely a fenntarthatóságot és az emberek értékeinek, közösségének fejlődését tűzi ki célul és szolgálja azt...” – Út a munkaerőpiacra – Szakmaspecifikus képzés sorozat.
Felnőttképzés  – Oktatási és képzési hírek – hirek.all –   IOSZIA  – Facebook
Út a munkaerőpiacra – Heves megyében indítandó új tanfolyamok.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében indítandó új tanfolyamok.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tanfolyamokEgy iskola – egy életre szóló tudás!  Borsod-Abaúj-Zemplén megyében indítandó új tanfolyamaink: ács, cukrász, épület- és szerkezetlakatos, gazda, gépi forgácsoló, gyártósori gépbeállító, hegesztő, mezőgazdasági gépész, szerszámkészítő, szociális gondozó és ápoló, vájár, villanyszerelő. A jelentkezési feltételek és határideje hamarosan elérhető lesz. Út a munkaerőpiacra – Szakmaspecifikus képzés sorozat. A megoldások közül a jövőben is fokozottan és kiemelten kell kezelni a tanulás, képzés, tréning értékeit. Nem szabad szem elől téveszteni, hogy az alapműveltséghez tartozó írás, olvasás, számolás hiánya a felnövekvő generáció tagjai számára elképzelhetetlen legyen...” Felnőttképzés  – Oktatási és képzési hírek – hirek.all –   IOSZIA. 

reSTART Program! Baranya megyében indítandó új tanfolyamok.

indítandó új tanfolyamainkBaranya megyében indítandó új tanfolyamaink: ács, eladó, gazda, gépi forgácsoló, hegesztő, húsipari termékgyártó, ipari gépész, kőműves és hideg burkoló, műanyag-feldolgozó, női szabó, vájár, villanyszerelő. A tanfolyamok országosan is meghirdetésre kerülnek. A jelentkezési feltételek és határideje hamarosan elérhető lesz. IOSZIA Egy iskola – egy életre szóló tudás!   Felnőttképzés  – Oktatási és képzési hírek – hirek.all –   IOSZIA  – Facebook – Út a munkaerőpiacra – Szakmaspecifikus képzés sorozat.

Teljes foglalkoztatás csak akkor valósítható meg fenntartható módon, hosszú távon, ha abban minél nagyobb arányt képvisel a versenyszféra, valamint azok a munkavállalók, akik képesek és készek dolgozni...”

reSTART Program! Bács-Kiskun megyében indítandó új tanfolyamok.

reSTART Program bevezető. Út a munkaerőpiacra – Szakmaspecifikus képzés sorozatBács-Kiskun megyében indítandó új tanfolyamaink:
ács, asztalos, épület- és szerkezetlakatos, finommechanikai műszerész, gazda, gépi forgácsoló, hegesztő, kőműves és hideg burkoló, női szabó, szerszámkészítő, szociális gondozó és ápoló, mezőgazdasági gépész.  A tanfolyamok országosan is meghirdetésre kerülnek. A jelentkezési feltételek és határideje hamarosan elérhető lesz. IOSZIA Egy iskola – egy életre szóló tudás!   Felnőttképzés  – Oktatási és képzési hírek – hirek.all –   IOSZIA  – Facebook – Út a munkaerőpiacra – Szakmaspecifikus képzés sorozat.

reSTART Program – Út a munkaerőpiacra – Szakmaspecifikus képzés sorozat

reSTART Program bevezető
Az elmúlt évek társadalmi, nyílt munkaerő-piaci folyamatai és tendenciái alapján egy olyan új, megvalósítható stratégiára van szükség, mely elérhetővé teszi azokat a célokat, mely a fenntarthatóságot és az emberek értékeinek, közösségének fejlődését tűzi ki célul és szolgálja azt.
A megoldások közül a jövőben is fokozottan és kiemelten kell kezelni a tanulás, képzés, tréning értékeit. Nem szabad szem elől téveszteni, hogy az alapműveltséghez tartozó írás, olvasás, számolás hiánya a felnövekvő generáció tagjai számára elképzelhetetlen legyen.
A jövőt tekintve ez az a közös cél, melynek megvalósításával lehetőség nyílik, és elérhető közelségbe kerül Magyarországon a teljes foglalkoztatás megteremtése.
Teljes foglalkoztatás csak akkor valósítható meg fenntartható módon, hosszú távon, ha abban minél nagyobb arányt képvisel a versenyszféra, valamint azok a munkavállalók, akik képesek és készek dolgozni.
Ha a fentiekben foglaltak megvalósulásának útja akadályokba ütközik, akkor beszélhetünk egy olyan folyamatról, amelyben a munkavállaló vagy a pályakezdő nem képes integrálódni a versenyszférába, valamint ezt követően a szociális gazdaság területére sem, ennek következményeként a közfoglalkoztatás rendszerébe kerül befogadásra.
Példaként a már a közmunka programban lévők részére történő, a közfoglalkoztatás keretében az alacsonyan képzettek és a hátrányos helyzetűek számára már tavalyelőtt elindított projektekhez kapcsolódó képzések megvalósulásával ezen a szinten is egy új fejezet vette kezdetét a teljes foglalkoztatás megvalósulásának érdekében.
A reSTART program képzéseinek (program moduljainak) szükségességét, eredményességét és sikerességét bizonyítják a célcsoportból kikerülő, feltételeknek megfelelő alanyok, akik képessé tehetők és készek, hogy átvezetésre kerüljenek a közmunka programból a nyílt munkaerő-piacra, így bekerüljenek aktív munkavállalóként a versenyszférába, vagy a szociális gazdaságba.
Továbbiakban reSTART programunk másik fő célja a munkáltató, és a munkavállaló közötti kapcsolat reformja.
A tanfolyamai országosan kerül meghirdetésre. A jelentkezési feltételek és határideje hamarosan elérhető lesz. IOSZIA Egy iskola – egy életre szóló tudás!   By Fülöp Henrik Felnőttképzés  – Oktatási és képzési hírek – hirek.all –   IOSZIA  – Facebook

Út a munkaerőpiacra – Iránytű Modul

reSTART I: Iránytű Modul
(Egy eredmény, mely helyes utat mutat)
Kíváncsi vagy? Mennyit értek az eddigi tanulmányaid, képzéseid, tanfolyamaid? Szeretnéd megmérettetni Magad a nyílt munkaerő piacon? Mi az igazi tudás, amivel rendelkezel? Mennyire felelnél meg a munkáltatók elvárásainak? Szeretnéd tudni mit várnak el a munkaadók egy leendő dolgozótól? Képes vagy, és kész vagy dolgozni? Felkészültél a versenyszférába, vagy a szociális gazdaságban történő elhelyezkedésre? Mi segítséget nyújtunk. Páratlan reSTART programunk legújabb, Iránytű modulja segítségével, a speciálisan összeállított kompetencia tesztünkkel, mérésünkkel segítünk Neked abban, hogy az előzőekben feltett kérdésekre szakértőink kiértékelésének beépítésével maradéktalanul megtudhasd a fejlődésedhez és a nyílt munkaerőpiacon történő sikeres elhelyezkedésedhez szükséges válaszokat! reSTART Program – Út a munkaerőpiacra – Szakmaspecifikus képzés sorozat tanfolyamai országosan kerül meghirdetésre. A tanfolyamai országosan kerül meghirdetésre. A jelentkezési feltételek és határideje hamarosan elérhető lesz. IOSZIA Egy iskola – egy életre szóló tudás!   By Fülöp Henrik  Felnőttképzés  – Oktatási és képzési hírek – hirek.all –   IOSZIA  – Facebook

 

Út a munkaerőpiacra – HR Erőforrás gazdálkodás Modul

HR Erőforrás gazdálkodás Modul

Út a munkaerőpiacra – Szakmaspecifikus képzés sorozat

reSTART II: HR Erőforrás gazdálkodás Modul
Felelős beosztást töltesz be? Személyzetis, vagy munkaügyis szakemberként dolgozol egy cégnél, de nincs elég szabad kapacitásod, nincs időd, lehetőséged az álláshirdetésekre jelentkezők között válogatni, felmérni, kiértékelni? Mindebben támogatásra, segítségre van szükséged? Magyarországon kiemelkedő reSTART programunk HR Erőforrás gazdálkodás moduljának keretein belül egyéni munkavállalói hajlandósági kompetenciamérésünk, és kiértékelési rendszerünk, profilalkotási technikánk segítségével jelentős mértékben megkönnyítjük és leegyszerűsítjük a normál HR kiválasztási és átvilágítási folyamatokat. Az atipikus foglalkoztatás célcsoportjába tartozó erőforrások kiaknázása terén folyamatirányítási rendszerünk a munka, és a magánélet egyensúlyát hivatott megteremteni személyre szabott foglalkoztatást támogató eszközök nyújtása révén. reSTART Program – Út a munkaerőpiacra – Szakmaspecifikus képzés sorozat tanfolyamai országosan kerül meghirdetésre. A jelentkezési feltételek és határideje hamarosan elérhető lesz. IOSZIA Egy iskola – egy életre szóló tudás!   By Fülöp Henrik Felnőttképzés  – Oktatási és képzési hírek – hirek.all –   IOSZIA  – Facebook

 

Út a munkaerőpiacra – Profiling Modul

reSTART III: – Profiling Modul
(Munka előtt – Képzés után, Belépni és megfelelni) Végeztél tanulmányaiddal, iskoláiddal? Megszerezted diplomádat, szakmádat? Képes és kész vagy dolgozni? Szeretnél „végre” állást találni, egy jól fizető munkahelyen, hosszútávon, az áhított elismerést elnyerni? Ennek eléréséhez szakmai gyakorlat hiányában arra van szükséged, hogy megismerd Önmagad, és tudd, mire is vagy képes valójában! Hosszú évek munkájával kidolgozott, gyakorlati tapasztalatainkra épített egyedülálló reSTART programunk Profiling moduljának keretein belül támogatást és segítséget nyújtunk Neked abban, hogy felmérhesd, milyen képességekkel rendelkezel valójában, hogyan és mennyire tudsz, vagy képes nem egyedül, hanem csapatban tevékenykedni, mennyire tudsz együttműködni. Feltérképezzük, mely kompetenciáidat kell tovább fejlesztened, s rávilágítunk arra, hogy az előnyös tulajdonságaidat hogyan tudod majd kiaknázni és kamatoztatni jövőbeni munkahelyeden. reSTART Program – Út a munkaerőpiacra – Szakmaspecifikus képzés sorozat tanfolyamai országosan kerül meghirdetésre. A jelentkezési feltételek és határideje hamarosan elérhető lesz. IOSZIA Egy iskola – egy életre szóló tudás!   By Fülöp Henrik  Felnőttképzés  – Oktatási és képzési hírek – hirek.all –   IOSZIA  – Facebook

Út a munkaerőpiacra – HR Inga Modul.

Inga Modul - Az akarat és a megfelelés Munkavállalóként hosszú ideje dolgozol

Út a munkaerőpiacra – Szakmaspecifikus képzés sorozat

reSTART IV: HR Inga Modul (Az akarat és a megfelelés) Munkavállalóként hosszú ideje dolgozol ugyan azon a munkahelyen, ugyan abban a pozícióban? Úgy érzed, ennél többre vagy képes, de még Te Magad sem tudod, hogyan lennél jobb, és melyik kulcs nyitja azt az ajtót, melyre Neked szükséged van?
Munkáltatóként szeretnéd csökkenteni költségeidet a felesleges fluktuáció megelőzésével és elkerülésével?
Legújabb reSTART programunk HR Inga moduljának segítségével elkészítjük a cég hajlandóság alapú kompetencia térképét, ami alapján megvalósítható egy céges igényekre szabott kompetenciaképzés, melynek kimenetében a résztvevők alkalmassá válnak sikeresen munkát vállalni az érdeklődő cég betöltésre váró pozícióiban. A készség alapú tervezésben mind a munkavállaló, és a munkáltató is egyaránt érdekelt, mivel tervezés nélkül nem lehet hosszútávon sikert realizálni. reSTART Program – Út a munkaerőpiacra – Szakmaspecifikus képzés sorozat tanfolyamai országosan kerül meghirdetésre. A jelentkezési feltételek és határideje hamarosan elérhető lesz. IOSZIA Egy iskola – egy életre szóló tudás!   By Fülöp Henrik  Felnőttképzés  – Oktatási és képzési hírek – hirek.all –   IOSZIA  – Facebook

Út a munkaerőpiacra – HR Kontroll Modul

HR Kontroll Modul - Munkáltatóként szeretnéd elkerülni a felesleges munkaerőváltástl

Út a munkaerőpiacra -Szakmaspecifikus képzéssorozat

reSTART V: HR Kontroll Modul
Munkáltatóként szeretnéd elkerülni a felesleges munkaerőváltást, az azzal járó esetleges fluktuációt, és annak költségeit?
Szeretnéd csapatod hajlandóságát, együttműködési és probléma megoldási készségeit növelni? Egyedülálló reSTART programunk HR Kontroll moduljának segítségével felmérjük és kiértékeljük a hajlandóság alapú kompetenciákat, helyzetelemzést készítünk, mely alapján fejlesztési, támogatási, képzési javaslat csomagot állítunk össze. reSTART Program –
Út a munkaerőpiacra – Szakmaspecifikus képzés sorozat tanfolyamai országosan kerül meghirdetésre. A jelentkezési feltételek és határideje hamarosan elérhető lesz. IOSZIA Egy iskola – egy életre szóló tudás!   By Fülöp Henrik  Felnőttképzés  – Oktatási és képzési hírek – hirek.all –   IOSZIA  – Facebook

Út a munkaerőpiacra – Alapkompetencia fejlesztése Modul

Alapkompetencia fejlesztése ModulÍrási, olvasási, számolási problémákkal küzdeszl

Út a munkaerőpiacra – Szakmaspecifikus képzés sorozat

reSTART – VI: Alapkompetencia fejlesztése Modul Írási, olvasási, számolási problémákkal küzdesz? Kommunikációs, beszédkészségbeli gondjaid vannak? Mi ennek megoldásában is segítünk! A reSTART programunk Alapkompetencia fejlesztése moduljának célja, azoknak az ismereteknek, készségeknek, kompetenciáknak az elsajátítása, melyek elengedhetetlenek a szakképzésbe való bekapcsolódáshoz. A képzés célcsoportját azok a hátrányos helyzetű felnőttek alkotják, akik nem, vagy csak részben rendelkeznek az általános iskolában megszerezhető alapkompetenciákkal. reSTART Program – Út a munkaerőpiacra – Szakmaspecifikus képzés sorozat tanfolyamai országosan kerül meghirdetésre. A jelentkezési feltételek és határideje hamarosan elérhető lesz. IOSZIA Egy iskola – egy életre szóló tudás!   By Fülöp Henrik  Felnőttképzés  – Oktatási és képzési hírek – hirek.all –   IOSZIA  – Facebook

 

Út a munkaerőpiacra – Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése Modul.

Idegen-nyelvi-és-informatikai-kompetenciák-fejlesztése-Modul

Út a munkaerőpiacra – Szakmaspecifikus képzés sorozat

reSTART VII:  Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése Modul
Nehézségeid vannak a számítógép bekapcsolásával? Nem tudod, hogy mit, és hogyan csinálj, miután elindult a számítógép? Nem tudod használni, mert nem érted, milyen üzenetek jelennek meg a képernyőn? Nem tudod felvenni a kapcsolatot messzi távolban élő szeretteiddel? Nem tudod megírni az önéletrajzodat?
reSTART programunk Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése modulja nyújt számodra megoldást, amelynek keretein belül lehetőséged nyílik nálunk elsajátítani a számítógép alapszintű felhasználásához szükséges informatikai és idegen (angol) nyelvi ismereteket egyaránt.
reSTART Program – Út a munkaerőpiacra – Szakma specifikusképzés sorozat tanfolyamai országosan kerül meghirdetésre. A jelentkezési feltételek és határideje hamarosan elérhető lesz. IOSZIA Egy iskola – egy életre szóló tudás!   By Fülöp Henrik  Felnőttképzés  – Oktatási és képzési hírek – hirek.all –   IOSZIA  – Facebook

Út a munkaerőpiacra – Microsoft Office az ügyviteli munkában modul.

Microsoft Office az ügyviteli munkában - Be tudod kapcsolni a számítógépet

Út a munkaerőpiacra – Szakmaspecifikus képzés sorozat

reSTART VIII: Microsoft Office az ügyviteli munkában modul.
Be tudod kapcsolni a számítógépet? El tudsz böngészni az interneten? Megtalálod, amit keresel?
De… Már nem tudsz megírni egy hivatalos levelet? Nem tudod, hogyan nyomtasd ki? Nem tudod, hogyan küldj el egy elektronikus levelet úgy, hogy lásd, elolvasták?
Hát lépj tovább…
reSTART programunk Microsoft Office az ügyviteli munkában képzési modulja segítségével lehetőséged nyílik arra, hogy hozzájuss olyan ismeretekhez, amelyek a mindennapi irodai számítógépes munkát gyorsabbá, gördülékenyebbé, hatékonyabbá teszik. Légy profi az irodában!
A képzés során elsajátíthatod a Microsoft Office szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentációkészítés és az elektronikus levelezés magas szintű kezeléséhez kapcsolódó gyakorlati tudást. reSTART Program – Út a munkaerőpiacra – Szakmaspecifikus képzés sorozat tanfolyamai országosan kerül meghirdetésre.
A jelentkezési feltételek és határideje hamarosan elérhető lesz. IOSZIA Egy iskola – egy életre szóló tudás!   By Fülöp Henrik Felnőttképzés  – Oktatási és képzési hírek – hirek.all –   IOSZIA  – Facebook